Advayavada Study Plan – week 14

[Advayavada Study Plan – week 14] Advayavada Buddhism does not tell you what to do or believe, but invites us all to make the very best of our own lives by attuning as best as possible with wondrous overall existence advancing over time now in its manifest direction. The 13-week Advayavada Study Plan (ASP) is repeated four times a year for this lofty purpose and the first preliminary subject of this new quarter is again anicca (Pali) or anitya (Sanskrit), which means impermanent, changeable, unstable, transitory, and is traditionally considered the first of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being; the Buddhist aniccata or anityata doctrine teaches that impermanence or changeability is the most fundamental property of everything existing; it lies at the very heart of the interdependent origination and emptiness of all things (see week 15), and evolution, progress and liberation would not be possible without it; karma is, in Advayavada Buddhism, this incessant universal process of interdependent origination of all things as it is undergone and experienced by sentient beings, our individual share of it being the unique and everchanging knotlet of biopsychosocial (bps) events in which we are personally embedded. Feel free to share this post.

Advayavada Study Plan – week 41

[Advayavada Study Plan – week 41] As already asserted, Advayavada Buddhism does not tell you what to do or believe, but invites us all to make the very best of our own lives by attuning as best as possible with wondrous overall existence advancing over time now in its manifest direction. The 13-week Advayavada Study Plan (ASP) is repeated four times a year for this lofty purpose and the second preliminary subject of this new quarter is again anatta (Pali) or anatman (Sanskrit), which means no-self and is traditionally considered the second of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being; the Buddhist anatta or anatmata doctrine teaches that no soul, spirit or self exists in the person in the sense of a permanent, eternal, integral, and independent substance. In Mahayana Buddhism, the nissvabhava doctrine teaches further that, as in fact all things without exception are produced by interdependent origination, every single thing is consequently empty (shunya) of self-nature (svabhava); svabhava-shunyata (lit. self-nature emptiness) is a central notion in Madhyamaka philosophy: in Advayavada Buddhism, the selflessness of all existents is one of the four signs or marks or basic facts of being, the other three being the impermanence or changeability of everything (see week 40), the ubiquity of existential suffering (see next week), and evolution or, in human terms, progress (see the week after that). Feel free to share this post.

Advayavada Study Plan – week 40

[Advayavada Study Plan – week 40] Advayavada Buddhism does not tell you what to do or believe, but invites us all to make the very best of our own lives by attuning as best as possible with wondrous overall existence advancing over time now in its manifest direction. The 13-week Advayavada Study Plan (ASP) is repeated four times a year for this lofty purpose and the first preliminary subject of this new quarter is again anicca (Pali) or anitya (Sanskrit), which means impermanent, changeable, unstable, transitory, and is traditionally considered the first of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being; the Buddhist aniccata or anityata doctrine teaches that impermanence or changeability is the most fundamental property of everything existing; it lies at the very heart of the interdependent origination and emptiness of all things (see week 41), and evolution, progress and liberation would not be possible without it; karma is, in Advayavada Buddhism, this incessant universal process of interdependent origination of all things as it is undergone and experienced by sentient beings, our individual share of it being the unique and everchanging knotlet of biopsychosocial (bps) events in which we are personally embedded. Feel free to share this post.

Advayavada Study Plan – week 28

[Advayavada Study Plan – week 28] As already asserted, Advayavada Buddhism does not tell you what to do or believe, but invites us all to make the very best of our own lives by attuning as best as possible with wondrous overall existence advancing over time now in its manifest direction. The 13-week Advayavada Study Plan (ASP) is repeated four times a year for this lofty purpose and the second preliminary subject of this quarter is again anatta (Pali) or anatman (Sanskrit), which means no-self and is traditionally considered the second of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being; the Buddhist anatta or anatmata doctrine teaches that no soul, spirit or self exists in the person in the sense of a permanent, eternal, integral, and independent substance. In Mahayana Buddhism, the nissvabhava doctrine teaches further that as in fact all things without exception are produced by interdependent origination every single thing is consequently empty (shunya) of self-nature (svabhava); svabhava-shunyata (lit. self-nature emptiness) is a central notion in Madhyamaka philosophy. In Advayavada Buddhism, the selflessness of all existents is one of the four signs or marks or basic facts of being, the other three being the impermanence or changeability of everything (see week 27), the ubiquity of existential suffering, and evolution or, in human terms, progress. Feel free to share this post.

Advayavada Study Plan – week 27

[Advayavada Study Plan – week 27] Advayavada Buddhism does not tell you what to do or believe, but invites us all to make the very best of our own lives by attuning as best as possible with wondrous overall existence advancing over time now in its manifest direction. The 13-week Advayavada Study Plan (ASP) is repeated four times a year for this lofty purpose and the first preliminary subject of this new quarter is again anicca (Pali) or anitya (Sanskrit), which means impermanent, changeable, unstable, transitory, and is traditionally considered the first of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being. The Buddhist aniccata or anityata doctrine teaches that impermanence or changeability is the most fundamental property of everything existing; it lies at the very heart of the interdependent origination and emptiness of all things (see week 28), and evolution, progress and liberation would not be possible without it; karma is, in Advayavada Buddhism, this incessant universal process of interdependent origination of all things as it is undergone and experienced by sentient beings, our individual share of it being the everchanging knotlet of biopsychosocial (bps) events in which we are personally embedded. Feel free to share this post.

Advayavada Study Plan – week 1

[Advayavada Study Plan – week 1 of 13] Anicca (Pali) or anitya (Sanskrit) means impermanent, changeable, unstable, transitory, and it is the first of the three (in Advayavada Buddhism, four) signs or marks or basic facts of being. The Buddhist aniccata or anityata doctrine teaches that impermanence or changeability is the most fundamental property of everything existing; it lies at the very heart of the interdependent origination (madhyamaka-pratityasamutpada) and emptiness (shunyata) of all things, and evolution, progress and liberation would not be possible without it – karma is, in Advayavada Buddhism, this incessant universal process of interdependent origination of all things as it is undergone and experienced by sentient beings, our individual share of it being the everchanging knotlet of biopsychosocial (bps) events in which we are personally embedded.

Het concept Leegte (Blum)

Geen begrip beschrijft het unieke van het Mahayana denken beter dan shunyata of ‘leegte’, een concept dat tegelijkertijd verontrustend, verwarrend en mysterieus is. Het concept ontstaat in het vroege boeddhisme met de doctrine van het niet-zelf, of anatman, die zegt dat de mens verstoken is van een permanente, onveranderlijke identiteit. In het Mahayana heeft het bijvoeglijk naamwoord shunya of ‘leeg’ een uitgebreidere betekenis en wordt beschouwd als een religieuze kwaliteit op zichzelf, die wordt uitgedrukt door het abstracte achtervoegsel ta. Men kwam tot de diepgaande conclusie dat alle fenomenen worden gekenmerkt door deze eigenschap van het ontbreken, het verstoken zijn, van een ondubbelzinnig, permanent en herkenbaar element. En dit ‘ontbreken’ is de feitelijke sleutel tot het begrip van de religieuze waarheid over alle fenomenen. Zo ontstond Leegte, een nieuwe uitdrukking van de ultieme waarheid van het bestaan.

Het concept van Leegte werd voor het eerst ontwikkeld in de Prajnaparamita sutra’s van de Volmaakte Wijsheid, waar wordt gesteld dat de waarheid van de wereld boven elk dualistisch onderscheid verheven is. De teksten weerlegden de positie die in de canonieke Abhidharma wordt ingenomen, die het gebrek van een onveranderlijke zelf in de mens verklaarde met de gedachte van een tijdelijke bundeling van individuele elementen die op zichzelf wezenlijk en herkenbaar zijn. De conceptuele fout van de Abhidharmisten was dat ze het wezen of zelf van een persoon [enkel] vervingen door een groter aantal [vijf] onbeduidende elementen, wat nog steeds impliceerde dat de wereld zoals die wordt waargenomen werkelijk is. Voor Mahayana-geleerden zijn deze specifieke elementen, dharma’s genoemd (niet te verwarren met de Dharma, de leer van de Boeddha), net zo verstoken van een onveranderlijk wezen als de mens zelf. (hertaald uit Leegte, door Mark C. Blum, in Boeddhisme, red. Kevin Trainor, p.140, Kerkdriel 2012)